oppiminen

Oppiminen

Anna itsellesi lupa oppia – lapsena, nuorena, aikuisena ja ikäihmisenä

Tunnekasvatus on erityisen tärkeää jo varhaislapsuudessa. Tunnista tunne, nimeä se auttaa lasta käsittelemään tunteita ja ymmärtämään erilaisia tilanteita, jossa tunteet korostuvat. Tämä vahvistaa resilienssikykyä eli kykyä selviytyä haasteellisissa ja vaikeissa tilanteissa. 

Digitarina -tuoteperhe on syntynyt tunnekasvatuksen menetelmäksi. Aito luonto, Hymy-berniekoira ja Sole -siili seikkailevat videoissa ja auttavat ratkomaan toiminnallisten peliratojen tehtäviä. 

Tunnekasvatus

Eläinaiheiset digitarinat ovat uusi työmenetelmä lasten tunnekasvatuksessa. Digitarinoiden katselutilanne toteutetaan kasvattajan kanssa. Jokaisessa digitarina-jaksossa on tunnekoukku, josta jo katselun aikana ja jälkeen päin käydään keskustelua. 

Tampereen kaupungin varhaiskasvatus

Toteutimme Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa soveltavan tutkimuksen, jonka tuloksena tuli esille, että

  • Lapset eläytyvät eläinten kohtaamiin tapahtumiin
  • He tuottavat keskimäärin enemmän tunnepuhetta kuin verrokkina käytetyt digitaaliset sisällöt, joita olivat Metsäaiheinen opetusvideo, ja Pikku Kakkosen Neponen.
  • Kasvattajat löysivät uuden työskentelytavan ja sovelsivat sitä muuhun tekemiseen lasten kanssa.
  • Digitaalisuus nivoutui luonnollisena osana arjen toimintoja

Ota yhteyttä

Asiantuntijana Arja on ennakkoluuloton digitalisaation edelläkävijä. Hän on digitalisoinut useiden sote-alan organisaatioiden toimintaympäristöjä ja prosesseja teknologioiden, palveluiden ja kannattavan palveluliiketoiminnan näkökulmasta, unohtamatta ihmistä ja inhimillisyyttä.

Arja Maarit Ranta-Aho
Toimitusjohtaja, digiarkkitehti
+ 358 44 562 6265
arja.ranta-aho@gettingbetter.fi