Luonto tulee luoksesi - Digisisällöt hoidon ja kuntoutumisen tukena

Digisisällöistä muodostuu GettingBetter mediakirjasto

Digisisältöjen käyttö perustuu ihmisen tahdosta riippumattoman hermoston toimintaan vaikuttaviin hengitys-ja rentoutustekniikoihin. Tavoitteena on rauhoittuminen, keskittyminen ja omatoimisuuden tukeminen.

Tuotanto aina aidossa luontoympäristössä; metsissä, vedenäärellä ja veden alaisessa maailmassa. Mukana roolihahmoissa koti- ja villieläimet.

Digisisältöjä voi käyttää eri päätelaitteilla kuten mobiili, tablet, tietokone, äly-tv, isot kosketusnäytöt, vr-lasit ja aistihuonetilat.

Vaikuttavuutta mitataan valikoitujen kysely/haastattelujen avulla ja mittaamalla esim. sykevälivaihtelua äly-laitteiden avulla. Saatu datatietoa peilataan ammattilaisilta ja asiakkailta saatuihin tietoihin. Jalostamalla tätä tietoa saadaan vaikuttavuudesta ja hyödyistä luotettavaa tietoa.

  • Tutkimushavainnot ja tulokset ovat tuotekehityksen perusta
  • Kliinisen hoitotyön menetelmät ja kokemukset
  • Kasvatuksen menetelmä
  • Oppimisen tukeminen
  • Digituotannon ja tekniikoiden eri menetelmät
  • Jakelu ja ansaintalogiikat
  • Eri teknologiat ja laitteet
  • Käytettävyys ja saavutettavuus

Mediakirjaston tuoteperheet

Hoitotilanteet

Käyttö:
hoitotilanteiden positiivisen olotilan vahvistaminen – pois haasteellisesta tilanteesta

Luonto-musiikkivideot
✓ Kevät,kesä
✓ Syksy, talvi

Harjoitukset
✓ Hengitystekniikka
✓ Mielipaikka
✓ Lihasrentoutus

VR-lasit:
Tule luontoon – 360 Rauhallisesti etenevät, tarinalliset matkat Suomessa

Kuntoutus

Käyttö:
arjen taidot, sosiaalisettilanteet, tarkkaavaisuus ja motoriset taidot

Sovellukset:
1. Piirrä ja seuraa
✓ Tarkkaavaisuus
✓ Motoriset harjoitteet

2. Kouluun lähteminen
✓ arjen taitojen harjoittelu

Toiminnallinen pelirata:
3. Sosiaaliset tilanteet ja tunteiden hallinta (Aart ja Family ties)

Oppiminen

Käyttö:
tunnekasvatus ja aktiivinen vuorovaikutus

1. Digitarinat
✓ 7 jaksoa valmiina
✓ kesto 7-10 min

2. Toiminnalliset peliradat
✓ Hymyä harmittaa
✓ Kuka eka, kuka vika
✓ Peikkojumppa
✓ Hymyn uusi ystävä
✓ Turvallisuus – outo aikuinen

3. DigiSadutus
✓ Sanavaraston ja keskustelutaitojen harjoittelu

Tutkimus

Soveltavan tutkimuksen ja asiakaspilottien avulla voit testata digisisältöjen toimivuutta ja vaikuttavuutta hoivan, kuntoutuksen ja oppimisen tukena. Näiden menetelmien ja yhteiskehittämisen menetelmillä asiakkaamme digiosaaminen paranee ja asiakasvuorovaikutus saa uuden ulottuvuuden – kun ei ole sanoja ja niillä ei ole merkityksiä!