Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

GettingBetter

Vaikuttavaa vuorovaikutusta digisisältöjen ja liikkuvan aistitilan avulla

Mielenterveyttä ja hyvinvointia

GettingBetter™ -tuoteperhe lisää inhimillistä vuorovaikutusta digitaalisten sovellusten ja luontoteosten avulla. Palvelumme tukevat mielen hyvinvointia ja rentouttavat arjen tohinassa. Tuoteperhe on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, asiakkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Digisisällöt

GettingBetter™ -tuoteperhe koostuu erilaisista stressinhallintaan tarkoitetuista podcasteista ja luonto-musiikkiteoksista, jotka tarjoavat hetken rentoutumiseen digitaalisesti. Luonto-musiikkiteokset on kuvattu Suomen luonnosta eri vuodenaikoina. Niiden tavoitteena on herättää positiivisia tunteita siellä, missä kulloinkin olet.

GB -tuoteperheen digisisällöt soveltuvat käytettäväksi isoissa tiloissa kuten odotusaulat, isot olohuonetilat ja yksittäiset päätelaitteet kuten äly-tv, tietokone, tabletti tai äly-puhelin. Laitteissa tulee olla tietoliikenneyhteys.

Tulevan vuoden aikana kehitämme sovelluksia, joilla on sama tarkoitus ja tavoite kuin luonto-musiikki-teoksilla. Testaa demoamme ja anna palautetta uusien aiheiden tai ideoiden muodossa. Palautteesi on meille arvokas.

Aistitila

EverGreen Technology on ainutlaatuinen liikkuva aistitila, jonka ytimessä ovat kuunneltavat ja katseltavat digisisällöt ja digitaalinen vuorovaikutus.

Sisältöjen käyttö on mahdollista videoprojisiointia ja sensoreita hyödyntävässä digitaalisessa terapiatilassa, eli digitaalisessa aistihuoneessa, tai mobiililaitteiden ja niihin liitettävien virtuaalitodellisuuslasien (esim. Google Cardboard) avulla. Sisältöjä ovat rauhoittavat maisema- ja luontovideot, ja tyynnyttävä animoitu rentoutussovellus, joka antaa käyttäjälle ohjeet rauhoittumiseen ja toimii tämän ”mielikuvitusystävänä” rentoutumisharjoituksen aikana. Tavoitteenamme on jatkossa tuottaa myös sovelluksia ahdistuneisuuden hoitoon, arkiympäristössä toimimisen harjoitteluun (Activities of Daily Living) ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun erityisesti lapsille ja nuorille.

Molemmat tuotteemme ja palvelumme perustuvat tutkimukseen ja testattuihin digisisältöhin.

Soveltava tutkimus

Palveluvalikoimaamme kuuluvan soveltavan tutkimustyön tavoitteena on selvittää digisisältöjen ja -sovellusten vaikuttavuus asiakkaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen, asiakkaan omatoimisuuteen ja kyvykkyyteen hallita stressaavia ja epämiellyttäviä tilanteita.

Soveltavan tutkimuksen aikana ammattilaiselle syntyy uutta osaamista digitaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä ja eri käyttötilanteisiin soveltuvien digitaalisten sisältöjen ja sovellusten löydettävyydestä ja käytettävyydestä asiakasvuorovaikutuksessa ja hoitotyön tukena.

Juuri luotettava tutkimustyö on yrityksellemme erittäin tärkeää. Teemmekin jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä Tampereen yliopiston kanssa hoidollisista sovelluksista:

• Stressin säätely

• Ahdistuneisuuden hoito

• Arkiympäristössä toimimisen harjoittelu (Activities of Daily Living)

• Sosiaalisten taitojen harjoittelu

Tutkimus stressin säätelyä tukevan rentoutussovelluksemme vaikutuksista yliopisto-opiskelijoiden rentoutuksessa toteutui keväällä 2020, ja siitä tehty opinnäytetyö julkaistaan syksyllä 2020. Syksyllä 2020 toteutuu myös tutkimus digitaalisen tekniikan hyödyntämisestä leikki-ikäisten lasten tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen tukemisessa osana varhaiskasvatusta. Olemme aloittamassa tutkimusyhteistyötä myös lasten ja nuorten ahdistuneisuuden hoitoon tarkoitetun sovelluksen kehittämisen ja pilotoinnin osalta.

Asiakkaamme oma digituotanto

Valmennamme asiakkaitamme omaan digisisältöjen tuotantoon. Valmennuksessa ohjaamme asiakkaan omilla äly-kännyköillä ja digikameroilla tuottamaan kuvaa, videota ja 360-aineistoa.

Valmennuksen ohjelmassa opitaan tuottamaan omia teoksia käytettäväksi asiakasvuorovaikutuksessa digitaalisesti.

OHJELMA: – Idea tai tarina – Käsikirjoitus on tuotannon perusta – Kuvaukset – Editointi (napakka tarina, äänet ja visuallisuus) – Tekijänoikeudet ja yksityisuuden suoja – Testaus – Julkaisu suljetussa kanavassa tai avoimesti.

Joukkueemme

Sivert Westergård

Hallituksen puheenjohtaja

Arja Ranta-aho

Toimitusjohtaja, digiarkkitehti

Kaija Puura

Professori

Jukka-Pekka Pirhonen

Tekninen johtaja